map
KMEČKA ZVEZA
ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI
CENTER GLASBENIH SREČANJ ALPE ADRIA
CENTRO INCONTRI MUSICALI ALPE ADRIA
DRUŠTVO SLOVENSKIH UPOKOJENCEV ZA GORIŠKO
CIRCOLO PENSIONATI SLOVENI DEL GORIZIANO
 
map
SLOVENSKA KNJIŽNICA - DAMIR FEIGEL
BIBLIOTECA SLOVENA - DAMIR FEIGEL
SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO GORICA
SOCIETA' ALPINA SLOVENA GORIZIA
SINDIKAT SLOVENSKE ŠOLE
SINDACATO SCUOLE SLOVENE
SLOVENSKI DEŽELNI ZAVOD ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE
 
map
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI
UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SLOVENE IN ITALIA
KROŽEK ZA KULTURNO ŠPORTNO IN PODPORNO UDEJSTVOVANJE
CIRCOLO ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE ED ASSISTENZIALI
ZVEZA SLOVENSKIH KULTURNIH DRUŠTEV
UNIONE DEI CIRCOLI CULTURALI SLOVENI
GLASBENA MATICA
GLASBENA MATICA
SLOVENSKA KULTURNO-GOSPODARSKA ZVEZA
UNIONE CULTURALE ECONOMICA SLOVENA
SLOVENSKI IZOBRAŽEVALNI KONZORCIJ
CONSORZIO SLOVENO PER LA FORMAZIONE
Predstavitev
Presentazione

Finančna delniška družba KB1909 je pravni naslednik Kmečke banke, ki so jo goriški Slovenci ustanovili v času gospodarskega in kulturnega preporoda v letih pred prvo svetovno vojno. V družbi KB1909 nadaljujemo tradicijo goriške slovenske banke in smo naravno navezani na prostor v katerem delujemo, na njegovo zgodovino, tradicijo in kulturo. Kot vsaka gospodarska ustanova, tudi mi prednostno uveljavljamo poslovne cilje ter imamo dodatno poslanstvo, katero izhaja iz zgodovinske tradicije in temelji na uresničitvi projekta finančnega centra slovenske skupnosti v Italiji.
Kot gospodarska družba čutimo še posebno obveznost, da se s konkretnimi dejanji oddolžimo za zaupanje, spoštovanje, pozornost in pomoč, ki nam jih skupnost izkazuje in jo vsak dan čutimo pri našem delu. V tem duhu smo iz nekdanjega sedeža Kmečke banke realizirali KBcenter, kulturno in izobraževalno središče slovenskih družbenih ustanov.

KB1909 - Società finanziaria per azioni rappresenta la continuità della società Kmečka Banka-Banca Agricola di Gorizia, istituto bancario che venne fondato negli anni antecedenti la prima guerra mondiale, periodo del maggior sviluppo economico e culturale degli sloveni del Goriziano. In KB1909 si continua a perseguire la tradizione della banca, basata sul legame con il territorio nel quale opera, e sulla storia e la cultura che questo rappresenta. Come ogni società economica KB1909 si occupa prima di tutto di realizzare gli obiettivi gestionali, ma vuole anche perseguire un’ulteriore importante missione che richiama le sue tradizioni storiche: creare un centro economico per la comunità slovena in Italia. Come società finanziaria, KB1909 si sente in dovere di rispondere con azioni concrete alla fiducia, al rispetto, all’attenzione e all’aiuto dimostrati dalla comunità nei suoi confronti, ed in quest’ottica ha realizzato nella precedente sede della Kmečka Banca-Banca Agricola il KBcenter, un luogo che vuole essere il nuovo centro culturale e formativo per il vasto mondo dell’associazionismo sloveno in Italia.

naslednja stran >>

pagina successiva >>

KB 1909 Società per Azioni - P.IVA 00064860315      Performed by tmedia